Το καλάθι είναι άδειο
 Αναζήτηση
 Μέλη
Αναγνωριστικό Πιστοποιητικό  
[Εγγραφή νέου μέλους]
 
 
English 
B2  

B2 -

ZOOM

To Zoom B2 Zoom είναι μια μονάδα πολυεφέ για ηλεκτρικό μπάσο. Διαθέτει Bass-Synthesizer κυματομορφή, Ultra-Bass EQ-Control, τον νέο 32 bit  επεξεργαστή εφέ ZFX3. Ακόμα η κατασκευή του είναι μεταλλική, το equalizer του είναι 6 περιοχών και διαθέτει 44 τύπους εφέ και ολοκληρωμένο Drum-Computer. Η συχνοτική του απόκριση είναι από 20 Hz έως 40 kHz, το delay του προσφέρει hold πάνω από 5 sec, ενώ έχει 80 προγράμματα ήχων με 40 user και 40 presets μορφές.

 

   

 

 

13 AMP / STOMP BOX MODELS
AMPEG SVT + 810E Marshall 1992 Super Bass + 1935A
All-tube bass amplifier incorporating original Super Valve Technology. Thanks to its gutsy drive sound, it has remained one of the most popular bass amps ever.
A vintage tube amp featuring the characteristic warm and mild Marshall overdrive sound. Great for the active bass player leading a band.
SWR SM-900 + Goliath
Acoustic 360 + 301
By mounting a tweeter in the speaker cabinet, this bass amp succeeds in combining a rich low end with clear highs. Very popular among slap bassists.
Solid-state amp embraced by many top bassists of the seventies and eighties. Boomy midrange and warm low end are its major features.
Hartke HA3500 + 4.5XL
Fender Bassman 100 +
4 x 12 inch cabinet

With its aluminum-cone speaker, this bass amp achieves clear reproduction over the entire range. Famous for its great response and transparent sound that preserves the original character of the instrument. Tube amplifier with silver faceplate from the early days of the electric bass. Creates a vintage bass sound that is a perfect match for melodious phrases.
Trace Elliot AH-500 +
1048H / 1518

Tube Preamp (ZOOM original)
500W high-power bass amp with a firm core and distinct contours. Makes those phrases flow easily and smoothly for Rock and Pop.
Simulates a high-class tube preamp such as used in recording studios. Creates fat and supple sound.
SANSAMP BASS DRIVER DI
Ibanez TS9 Tube Screamer
This amp simulator recreates the characteristic drive feeling of a tube device. A favorite for live performance and for recording. Stomp box often used as booster for tube amps. Produces natural overdrive sound that clearly brings out those picking nuances.
BOSS ODB-3
MXR BASS D.I.+
The ODB-3 is designed specifically for bass and belongs to the famous Boss OD series of distortion stomp boxes. It produces aggressive distortion characterized by flashy highs.
Preamp incorporating a pedal type DI function for the clean channel and distortion channel. The B2 series simulates the sound of the distortion channel with its solid body.
Dallas-Arbiter FUZZ FACE
 
Fuzz pedal famous for its unique round "face" design. Vintage fuzz sound fueled by the destructive energy of germanium diodes.
 

 

EFFECT LIST
COMP / LIMIT Module 01. COMPRESSOR
02. LIMITER

WAH / EFX Module 03. AUTO WAH
04. AUTO RESONANCE FILTER
05. OCTAVE
06. TREMOLO
07. PHASER
08. RING MODULATOR
09. DEFRET
10. PEDAL WAH
DRIVE / SYNTH Module 11. AMPEG
12. SUPER BASS
13. SWR
14. ACOUSTIC
15. BASSMAN
16. HARTKE
17. TRACE ELLIOT
18. TUBE PRE
19. SANSAMP
20. TS9
21. ODB-3
22. MXR BASS D.I.+
23. FUZZ FACE
24. STANDARD SYNTH
25. SYNTH TALK
26. MONO SYNTH
ZNR / MIX Module 27. ZNR
LOW EQ Module 28. LOW EQ
29. LOW PARAMETRIC EQ

HIGH EQ Module 30. HIGH EQ
31. HIGH PARAMETRIC EQ
MOD / SFX Module

32. CHORUS
33. STEREO CHORUS
34. FLANGER
35. PEDAL PITCH
36. VIBRATO
37. STEP
38. DELAY
39. TAPE ECHO
40. PITCH SHIFTER
41. HARMONIZED PITCH SHIFTER

DELAY Module 42. DELAY
43. PING PONG DELAY
44. ECHO

REVERB Module 45. HALL REVERB
46. ROOM REVERB
47. SPRING REVERB

 

 

Tεχνικά Χαρακτηριστικά

●Effect Types: 47

●Effect Modules: 9

●Maximum Simultaneous Effects: 9

●Patch Memory: User 40+Preset 40, Total 80

●Sampling Frequency: 96kHz

●A/D Conversion: 24bit, 64times over-sampling

●D/A Conversion: 24bit, 128times over-sampling

●Input: 1/4" phone jack(Rated input level: -20dBm, Input impedance: 1MΩ)

●Output(Line / headphones combined): 1/4" stereo phone jack(Maximum output level: +5dBm, Output load impedance: 10kΩ or higher)

●Control Input: Expression pedal, Foot switch

●Display: 2digit 7segment LED display, Parameter LED

●Power Requirements: AA size(LR6)battery x 4, or AC adaptor DC9V/300mA/Center minus type(AD-0006 recommended)

● Battery Life: 7.5hours(with alkaline batteries)

●Dimensions: 156(W) x 162(D) x 65(H)mm

●Weight: 700g(without batteries)

●Optional Accessories: FP02(Expression pedal), FS01(Foot switch)

 

 

 

 € 114.00 € 87.00 
Προσθήκη